บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


  • ลูกค้า / Client : .... บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ....
  • Main Contractor : … บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด……
  • ระบบ / System : ...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : …ไอกรดซัลฟูริค…
  • ปริมาณลม / Capacity : ....11,000 ลบ.ฟุต/นาที…
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถโฟคลิฟท์...