บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด .....
  • Main Contractor : …ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.เจ.เทค…
  • ระบบ / System : ไซโคลน ดัสคอลลเลคเตอร์…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : … ฝุ่น …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....2,500 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : … ขัดชิ้นงาน ....