บริษัท คันไซ เรซิ่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท คันไซ เรซิ่น (ประเทศไทย) จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท คันไซ เรซิ่น (ประเทศไทย) จำกัด .....
  • Main Contractor : …บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด…
  • ระบบ / System : ดัสคอลลเลคเตอร์…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : … ฝุ่นสี …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....1,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : … ผลิตสีเคมีภัณฑ์ ....