บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด(มหาชน)

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด(มหาชน)


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด(มหาชน) .....
  • ระบบ / System : ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : ไอกรดไฮโดรคลอริค …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....25,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : … ผลิต แผ่นลายวงจร (PCB) ....