บริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด .....
  • ระบบ / System :...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : ไอกรดไนตริก … …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....3,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : … ผลิตใส้หลอดไฟฟ้า....