กรมการขนส่งทางบก

ผลงานที่ผ่านมา

กรมการขนส่งทางบก


  • ลูกค้า / Client : ... กรมการขนส่งทางบก .....
  • Main Contractor : …ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูสตาร์ โปรดักส์…
  • ระบบ / System :...ระบบแอคทิเวทเต็ท คาร์บอน…
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : กลิ่น … …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....7,500 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ....