บริษัท สมาร์ท แลบ จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท สมาร์ท แลบ จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท สมาร์ท แลบ จำกัด .....
  • ระบบ / System :......ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)….. …
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : ไอกรด
  • ปริมาณลม / Capacity : ....3,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ....