บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด .....
  • Main Contractor : …ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.เจ.เทค…
  • ระบบ / System : ...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) …
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : …ไอกรดไนตริก …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....11,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ชุบชิ้นงาน …