บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด .....
  • ระบบ / System :......ระบบแอคทิเวทเต็ท คาร์บอน
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : กลิ่น
  • ปริมาณลม / Capacity : ....2,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : ....