บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด .....
  • ระบบ / System :......ดัสคอลลเลคเตอร์
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : ฝุ่นสี
  • ปริมาณลม / Capacity : ....12,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : ผลิตสีเคมีภัณฑ์