บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด .....
  • ระบบ / System :......ไซโคลน ดัสคอลลเลคเตอร์
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : ฝุ่น, ควัน
  • ปริมาณลม / Capacity : ....2,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : ผลิตถุงมือยาง