บริษัท ไบโอ-แมส พาวเวอร์ จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ไบโอ-แมส พาวเวอร์ จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท ไบโอ-แมส พาวเวอร์ จำกัด .....
  • ระบบ / System :......ระบบไซโคลนแบบเปียก
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : ฝุ่น, ควัน
  • ปริมาณลม / Capacity : ....15,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : เตาเผาชีวมวล