บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง)

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง)


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) .....
  • Main Contractor : …บริษัท อินโนเวชั่น เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด …
  • ระบบ / System : ...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) …
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : …ไอกรดซัลฟูริค… …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....5,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถโฟคลิฟท์...