บริษัท เฮซิออน สเปเชียลตี้ เคมิคัลส์ สมุทรสาคร จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท เฮซิออน สเปเชียลตี้ เคมิคัลส์ สมุทรสาคร จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท เฮซิออน สเปเชียลตี้ เคมิคัลส์ สมุทรสาคร จำกัด .....
  • ระบบ / System : ...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Venturi & Wet Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : … เอทิลอะคริเลต …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....6,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์...