บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด .....
  • Main Contractor : …บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด……
  • ระบบ / System : ...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ( Wet Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : … ไอกรดซัลฟูริค … …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....7,000 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์....