บริษัท ลี้เซียฮวด 2009 จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ลี้เซียฮวด 2009 จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท ลี้เซียฮวด 2009 จำกัด .....
  • ระบบ / System : ...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ( Wet Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : … ไอกรดซัลฟูริค … …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....1,400 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ผลิต กรดซัลฟูริค บรรจุขวด....