บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด .....
  • ระบบ / System : ...ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ( Wet Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : … ไอแอมโมเนีย …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....1,400 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …ระบบทำความเย็นในสายการผลิตอาหารแช่แข็ง....