บริษัท อเรสโซ่ ริฟิเนรี่ จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท อเรสโซ่ ริฟิเนรี่ จำกัด


  • ลูกค้า / Client : ... บริษัท อเรสโซ่ ริฟิเนรี่ จำกัด .....
  • ระบบ / System : ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Ejector Venturi Scrubber)…..
  • ประเภทมลพิษ / Pollutant : … ฝุ่น ควัน …
  • ปริมาณลม / Capacity : ....500 ลบ.ฟุต/นาที …
  • ขบวนการการเกิดมลพิษ/Process : …เตาเผาขยะจากอุตสาหกรรมอัญมณี....