Product and service

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินค้า และ บริการ บริษัท ที.เอ็น.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง


ที.เอ็น.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง ยินดีให้บริการ รับผลิตมาสเตอร์โมลด์สำหรับเป็นต้นแบบของแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส รับผลิตแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส และรับผลิตชิ้นงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสต่างๆ ตามความต้องการของท่านได้ ปัจจุบันเรามีกรรมวิธีผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสอยู่ 2 แบบ คือ ใช้เครื่องฉีด Lite RTM และวิธี Hand Lay-up โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตต้นแบบ แม่พิมพ์ และชิ้นงานไฟเบอร์กลาส