ระบบบำบัดอากาศ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบบำบัดอากาศ


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศ

มลพิษอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศ ที่มีสารพิษเจือปนอยู่ในปริมาณที่มากพอที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ สัตว์ พืช หรือเครื่องจักรต่างๆ อาจเป็นธาตุ หรือสารประกอบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อาจอยู่ในรูป ของแข็ง เช่น ฝุ่น, ควัน หรือ ก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซไข่เน่า เป็นต้น

ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ หมายถึง ระบบบำบัดหรือกำจัดสารปนเปื้อนในอากาศ ที่เกิดจากขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อร่างกาย และมีผลทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดการชำรุดและเสียหาย โดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบคือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก และระบบบำบัดอากาศแบบแห้ง

1 ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก หรือ Wet Scrubber


. ทำงานโดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ packing media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้น

ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก สามารถใช้ได้ดีกับสารปนเปื้อนที่เป็นฝุ่นและก๊าซต่างๆโดยเฉพาะก๊าซที่สามารถละลายน้ำได้ สำหรับทิศทางการไหลของอากาศกับน้ำอาจเป็นได้ทั้งไหลสวนกัน (Counter current) ไหลตามกัน (Cocurrent Flow) หรือไหลตัดกัน (Cross Flow) ก็ได้ โดยทั่วไปมักนิยมใช้การไหลแบบ Counter Flow และ Cross Flow

2 ระบบบำบัดอากาศแบบแห้ง


. มักใช้สำหรับดักฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นปริมาณความเข้มข้นสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมการเจียระไนและขัดผิวโลหะต่างๆอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ หรือปล่องควันจากหม้อต้มไอน้ำ เป็นต้น

ระบบบำบัดอากาศ(ฝุ่น)แบบแห้ง ได้แก่

2.1.ไซโคลนดักฝุ่น (Cyclone dust collector)

ทำงานโดยอาศัยหลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) โดยอากาศและฝุ่นที่ไหลเข้าสู่ไซโคลนจะถูกทำให้เกิดการหมุนวนเหมือนกับการหมุนของพายุไซโคลน ซึ่งแบ่งการหมุนวนออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นนอก เป็นการหมุนวนของอากาศที่มีทิศทางม้วนลงด้านล่างตามผนังไซโคลน ซึ่งจะพัดพาเอาฝุ่นหยาบออกมาด้วย ส่วนการหมุนวนชั้นใน เป็นการหมุนวนที่เกิดขึ้นที่ด้านล่างของไซโคลนโดยมีทิศทางม้วนขึ้นด้านบนตามแนวศูนย์กลางไซโคลน ซึ่งจะพัดพาฝุ่นละเอียดออกจากไซโคลนไปพร้อมกับอากาศได้ ประสิทธิภาพการแยกฝุ่นของไซโคลนจะขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น มวล และความเร็วในการแยกฝุ่นออกจากอากาศ

2.2.เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง (Bag House หรือ Bag Filter)

ทำงานโดยอาศัยหลักกลไกการกรอง (Filtration) อากาศที่มีสารปนเปื้อนไหลผ่านเข้าผ้ากรองหรือถุงกรอง ที่มีความละเอียดมากพอที่จะยอมให้เฉพาะอากาศเท่านั้นที่ไหลผ่านถุงกรองไปได้ ส่วนฝุ่นจะติดอยู่ที่ผิวหน้าของผ้ากรอง เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรองหรือถุงกรองนี้มีประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นสูงถึง 99.9% แต่ตัวระบบค่อนข้างใหญ่ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมาก ราคาผ้ากรอง หรือ ถุงกรองแพง และอายุการใช้งานของผ้ากรองมีจำกัด ต้องทำการเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

2.3.ระบบบำบัดอากาศแบบใช้ถ่านกัมมันต์(Activated Carbon)

ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอินทรียวัตถุซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ถ่านหิน กะลามะพร้าวขี้เลื่อย ยางรถยนต์ เป็นต้น มาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ (activation process) มี 2 วิธีการ คือ การกระตุ้นทางกายภาพและการกระตุ้นทางเคมี จนได้ถ่านที่มีสีดำ มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุน พื้นที่ผิวสูง มีคุณสมบัติในการดูดซับสารต่างๆได้ดี

ระบบบำบัดอากาศแบบใช้ถ่านกัมมันต์ อาศัยหลักการดูดซับ (adsorption) เป็นกระบวนการที่โมเลกุลของก๊าซมลพิษ ถูกดูดออกจากกระแสอากาศ ไปจับติดกับผิวด้านในวัตถุที่เป็นตัวดูดซับ โมเลกุลของก๊าซที่ถูกดูดซับ เรียกว่า adsorbate(สารถูกดูดซับ) ในขณะที่ของแข็งที่ใช้ดูดซับ เรียกว่า adsorbent (สารดูดซับ)