บริการเคลือบพื้นผิวด้วยไฟเบอร์กลาส

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการเคลือบพื้นผิวด้วยไฟเบอร์กลาส


สำหรับงานที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี การเคลือบพื้นผิวด้วยไฟเบอร์กลาสเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนการเปลี่ยนวัสดุ เพราะวัสดุบางชนิดอาจมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับไฟเบอร์กลาส โดยเราจะเลือกวัสดุเรซิ่นให้เหมาะสมกับประเภทของงานของท่าน